Godziny dziekańskie

W związku z wizytą laureata Nagrody Nobla profesora M. Stanleya Whittinghama i nadaniem mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej 22.11.2022 r. (wtorek) od 14.00 do 16.00 będą wprowadzone godziny dziekańskie — są to godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Decyzja nr 12/2022 Dziekana Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, podstawa: ust. 7 § 7 Regulaminu studiów.