Zakłady naukowe

Zakład Fizyki Układów Złożonych

Zakład Fizyki Układów Złożonych zajmuje się dynamiką układów nieliniowych, zagadnieniami sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych oraz przejściami fazowymi i zjawiskami krytycznymi w układach złożonych. Jest to dział fizyki o którym nie mówi się raczej w szkołach średnich - w dużym skrócie można powiedzieć, że układem złożonym nazywamy zbiór dużej liczby wzajemnie oddziałujących ze sobą elementów. Zagadnienia fizyki układów złożonych pomagają rozwiązywać problemy m.in. z korkami na drogach, zanikami prądu w sieciach energetycznych czy też pozwalają przewidzieć zachowanie giełdy. Za pomocą teorii chaosu modelujemy również pracę serca, powstawanie niektórych chorób, a oprócz tego współpracujemy ze szpitalami, skąd analizujemy złożone dane. Są to zagadnienia bardzo "życiowe" - dlatego jesteśmy w nich obecni. Do Zakładu należą Pracownia Teorii Magnetyzmu, Pracownia Fizyki Układu Krążenia Człowieka oraz Pracownia Dynamiki Nieliniowej Układów Dyskretnych.

Zakład Optyki i Fotoniki

W Zakładzie Optyki i Fotoniki zajmujemy się zagadnieniami związanymi ze światłem i jego zastosowaniami. Możemy tu wyróżnić holografię, fotografię, informatykę optyczną (czyli optyczne przesyłanie informacji), układy i optykę dyfrakcyjną, polaryzację, ale również światłowody i ciekłe kryształy. Światło potrafi przenosić informację - i robi to, z gigantyczną prędkością. Jesteśmy w stanie oswoić światło i nakazać mu wykonywanie konkretnych zadań. Tutaj też budujemy i testujemy nowatorski sposób nieinwazyjnego wykrywania nowotworów - koherentny tomograf optyczny. Zakład składa się z Pracowni Optoelektroniki Światłowodowej, Pracowni Informatyki Optycznej i Pracowni Optyki Nieliniowej.

Zakład Półprzewodników

Zakład Półprzewodników bada struktury półprzewodnikowe, stanowiące przyszłość przemysłu zwanego fotowoltaiką. Fotowoltaika została wybrana przez Unię Europejską jako jeden z priorytetów badawczych na najbliższe lata. W Zakładzie pracujemy nad ogniwami słonecznymi, które w przyszłości będą stanowić źródło czystej i ekologicznej energii. Badania te obejmują zarówno otrzymywanie nowych związków, jak i określanie właściwości związków już istniejących. Dążymy też do poprawny ich właściwości. W Zakładzie znajdują się dwie pracownie: Półprzewodników Potrójnych oraz Metali Amorficznych i Nanokrystalicznych.

Zakład Joniki Ciała Stałego

W Zakładzie Joniki Ciała Stałego prowadzimy badania nad przewodnikami superjonowymi. Są to stałe związki posiadające bardzo dobrą przewodność elektryczną - dzięki tym cechom mogą być wykorzystane do magazynowania energii w bateriach nowej generacji. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem badawczym, który pozwala nam realizować ambitne cele, jakie sobie stawiamy - a cele te są poważne: opracowujemy nowych związki superjonowe, charakteryzujemy istniejące oraz cały czas pracujemy nad polepszaniem ich właściwości (pojemności, prądu rozładowania). Zakład składa się z dwóch pracowni: Amorficznych oraz Krystalicznych Przewodników Superjonowych.

Zakład Badań Strukturalnych

Zakład Badań Strukturalnych zajmuje się bardzo modną ostatnio dziedziną: nanostrukturami i strukturami niskowymiarowymi (np. rurkami, bądź kropkami kwantowymi). Do badań prowadzonych w tym zakładzie możemy zaliczyć badania nad laserami półprzewodnikowymi, metamateriałami oraz magnetooporem. Nanostruktury, ze względu na swój rozmiar mają niespotykane nigdzie indziej właściwości fizyczne - w Zakładzie takie struktury tworzymy i badamy (np. za pomocą mikroskopu sił atomowych, który "widzi" pojedyncze atomy!). Szeroko współpracujemy z różnymi ośrodkami zajmującymi się podobną tematyką, a u nas działa aż pięć pracowni: Modelowania Struktur Niskowymiarowych, Spektroskopii Ramanowskiej, Nanostruktur, Mikroskopii Akustycznej oraz Technik Femtosekundowych.

Zakład Fizyki Jądrowej

W Zakładzie Fizyki Jądrowej prowadzimy szeroką działalność, zaczynającą się w obszarze najmniejszych cegiełek materii (czyli kwarków i gluonów) przechodząc przez kwantowe układy wielociałowe, na wielkich i ciężkich gwiazdach neutronowych kończąc. Oprócz badań teoretycznych, często wyjeżdżamy, by prowadzić swoje prace w światowej klasy laboratoriach, takich jak CERN czy Brookhaven - ale jesteśmy również włączeni w sieć pozwalającą nam na taką współpracę na Wydziale. Przy Zakładzie działają cztery pracownie naukowe: Struktury Jądra Atomowego, Spektroskopii Mössbauerowskiej i Badań Magnetycznych, Radiacyjnej Fizyki Jądrowej oraz Reakcji Ciężkich Jonów. Dodatkowo, zajmujemy się dydaktyką fizyki (Pracownia Dydaktyki Fizyki) odpowiadając za takie projekty jak Internetowe Laboratorium Fizyki.

Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych

Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych - to tu wdrażamy fizykę tam, gdzie nikt by się jej nie spodziewał - w naukach powszechnie uznanych za humanistyczne, takich jak socjologia. To tu zajmujemy się ścisłym badaniem emocji przepływających w internecie - w miejscach takich jak blogi czy fora dyskusyjne. Tworzymy także modele interakcji między ludźmi w społeczeństwie. Badania te pozwalają nam poznać naturę społecznych oddziaływań w sposób formalny - coś, co nie udaje się socjologom. Dodatkowo w Pracowni opisujemy procesy zachodzące na rynkach finansowych.