Szkoła Doktorska przy NCBJ i IChiTJ rekrutuje

Szkoła Doktorska przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie ogłasza nabór kandydatów https://gradschool.ncbj.gov.pl/ na rok 2022/2023.

Zapraszam chętnych (1-2 osoby) do podjęcia badań w zakresie teoretycznej i doświadczalnej fizyki jądrowej. O szczegółach współpracy proponuję porozmawiać podczas spotkania, na które można się wcześniej umówić.

Kontakt:

Prof. dr Zygmunt Patyk
Kierownik Zakładu Fizyki Jądrowej
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Warszawa, ul. Pasteura 7
tel: +48 22 273 28 10
mail:  zygmunt.patyk@ncbj.gov.pl