Student-stażysta w grupie Teorii Jądra Atomowego na Wydziale Fizyki PW

Zwycięzca konkursu będzie brał udział w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantu badawczego „Wpływ nadciekłości na dynamikę niejednorodnych struktur w gwieździe neutronowej” (kierownik dr Daniel Pęcak) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Szczegóły oferty w załączonym ogłoszeniu:

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela
dr Daniel Pęcak, Wydział Fizyki PW
email: daniel.pecak@pw.edu.pl