Stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach uczestnictwa w eksperymencie STAR w RHIC

Grupa Zderzeń Ciężkich Jonów działająca w ramach Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uczestniczy w eksperymentach STAR w BNL, ALICE i NA61/SHINE w CERN, HADES w GSI, CBM w FAIR.

Grupa STAR specjalizuje się w pomiarach dwucząstkowej femtoskopowej analizy korelacji. Ściśle współpracujemy z grupami HADES, CBM, ALICE.

Wybrany kandydat będzie współpracował z profesor Hanną Zbroszczyk w ramach eksperymentu STAR w Relativistic Heavy Ion Collider, koncentrując się na badaniach korelacji dwucząstkowych w ramach programu Beam Energy Scan. Obowiązki obejmują analizę danych i publikację wyników, współpracę w ramach „service-work”, mentoring studentów oraz wspieranie działań badawczych grupy Zderzeń Ciężkich Jonów. Okazjonalne podróże do BNL będą wymagane. Oczekuje się, że wybrany kandydat odegra wiodącą rolę w badaniach korelacji femtoskopowych w eksperymencie STAR. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Fizyki PW, w ramach projektu „ Badanie oddziaływań cząstek dziwnych w zderzeniach relatywistycznych jonów w eksperymentach STAR na RHIC”, finansowanego przez WUT ID-UB, na początkowy okres 12 miesięcy. Umowa może zostać przedłużona do 24 miesięcy, pod warunkiem zadowalającego wyniku oceny po pierwszych 12 miesiącach.

 

Wiodąca rola w badaniu oddziaływania silnego i szukania możliwych stanów związanych przy pomocy danych z eksperymentu STAR w RHIC’u.

 

            Obowiązki i odpowiedzialności:

 • Branie udziału w analizie danych Au + Au w RHIC zarejestrowanych przez detektor STAR, w celu badania oddziaływań silnych i poszukiwania stanów związanych
 • Dołączenie do kolaboracji STAR i grupy roboczej korelacje i fluktuacje (CF PWG), uczestniczenie w cotygodniowych obradach oraz aktywny udział w jej spotkaniach (min. co kilka tygodni),
 • Branie udziału w pracach „Service Work” wymaganych przez kolaborację STAR Collaboration, np. podczas zbierania danych
 • Ścisła współpraca z grupą ALICE Correlations (Femtoscopy) w celu poszerzenia wiedzy na temat oddziaływania silnego
 • Prezentacje wyników na spotkaniach, konferencjach, a także pisane artykułów naukowych i publikowanie prac w recenzowanych czasopismach
 • Utrzymywanie ścisłej współpracy ze współpracownikami w grupie CF PWG, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla postępu we wszystkich etapach projektu

  Wymagania od kandydata (i umiejętności):

 • Doktorat z nauk fizycznych
 • Doświadczenie w eksperymentach z zakresu fizyki jądrowej i cząstek elementarnych wysokich i średnich energii
 • Znajomość technik eksperymentalnych i pomiarów z zakresu fizyki jądrowej / wysokich energii
 • Doświadczenie w dziedzinie fizyki procesów „miękkich"
 • Znajomość pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem technik korelacji cząstek
 • Znajomość generatorów MC i symulacji detektorów

 

            Dodatkowe informacje:

 • Podróże krajowe i międzynarodowe
 • Stanowisko jest obecnie na rok i może zostać przedłużone na kolejny rok w zależności od wyników.

 

Status zatrudnienia

Jest to etatowe, w 100% naukowe stanowisko bez obowiązków dydaktycznych. Wybrany kandydat będzie miał jednak możliwość kierowania pracą inżynierską lub magisterską (i częściowo doktorską) i prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne.

 

Wynagrodzenie: Wynagrodzenie wg. max. stawki dopuszczalnej w konkursie POST-DOC PW

 

 

Jak złożyć wniosek

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres:

Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)

 

Wnioski muszą zawierać

CV kandydata,

Wykaz referatów i do 5 najważniejszych publikacji (ze wskazaniem wkładu kandydata w te publikacje),

Krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych,

Trzy listy referencyjne, które recenzenci przesyłają bezpośrednio na adres hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl

 

Kandydat aby się zakwalifikować, musi mieć stopień naukowy doktora w eksperymentalnej fizyce cząstek elementarnych lub fizyce jądrowej nabyty w ciągu ostatnich siedmiu lat.

 

Proces selekcji

Ostateczny wybór kandydatów zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami.

 

Ta pozycja będzie otwarta do czasu obsadzenia. Aby otrzymać pełne rozpatrzenie, wnioski należy składać do 31 sierpnia 2021 r.

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922, z późniejszymi zmianami)."

Kontakt: Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)

 

https://inspirehep.net/jobs/1885242