Post-doc w grancie „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL (2022-26)”

Ogłoszenie o konkursie na objęcie stanowiska asystenta/adiunkta (w charakterze post-doca) w ramach grantu MEiN „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL (2022-26)”, którego celem jest przygotowanie polskiej kadry naukowej do pełnego wykorzystania nowych możliwości badawczych oferowanych przez Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach (EuXFEL).

EuXFEL jest jednym z największych projektów naukowych realizowanych obecnie na świecie. Unikatowe możliwości badawcze XFEL przyciągają najlepszych naukowców z całego świata i sprzyjają realizacji ambitnych wyzwań naukowych m.in. w medycynie, farmakologii, chemii, materiałoznawstwie, nanotechnologii, energetyce i elektronice oraz powstaniu nowych technologii wpływających na nasze codzienne życie. 

Logo European XFEL

W Instytucie Fizyki PAN powstało unikatowe laboratorium prowadzące badania w zakresie ultraszybkich zmian strukturalnych materii skondensowanej w ekstremalnych stanach wysokiej temperatury i ciśnienia. W jego ramach osoba zatrudniona w charakterze post-doc będzie odpowiedzialna za budowę i wykorzystanie eksperymentalnego układu pomiarowego do czasowo-rozdzielczej mikroskopii optycznej i interferometrii. Ponadto będzie prowadził(a) własne badania naukowe wykorzystujące XFEL oraz służyła wsparciem dla nowych użytkowników tej infrastruktury. W trakcie badań przewidziane są wyjazdy zagraniczne (Eurpoa, USA, Japonia) na pomiary z wykorzystaniem infrastruktury XFEL/synchrotronowej.

Tryb zatrudnienia: Pełen etat na czas określony, do 31.12.2026

Wynagrodzenie: 10 000 zł / miesiąc (przed opodatkowaniem), ok. 6200 zł / miesiąc netto

Termin składania zgłoszeń: 18.12.2023

Dodatkowych informacji o stanowisku udziela dr hab. Ryszard Sobierajski, prof. IF PAN (ryszard.sobierajski@ifpan.edu.pl), można je również znaleźć na stronie www.ifpan.edu.pl w zakładce /Instytut/Oferty pracy.