Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska magistranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN ALPHORN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli” kierowanego przez prof. dr. hab. Janusza Hołysta.

22 września 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs na objęcie stanowiska magistranta-stypendysty w ramach projektu badawczego NCN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli”, realizowanego przez ETH Zürich i Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki, działających w ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego.

Na stanowisko magistranta-stypendysty został przyjęty Pan Bartłomiej Zwoliński.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się u Kierownika Projektu. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.