Nauczyciel w szkole podstawowej

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie, ul. Drewniana 8, poszukuje nauczyciela fizyki (może być to student).

W roku szkolnym 2023/2024 byłoby to nauczanie w czterech klasach — trzy klasy 7 i jedna klasa 8.

Łącznie 8 godzin w tygodniu — po 2h w każdej klasie.

 

Kontakt: Beata Ostałowska

Dyrektor SP41  

ul. Drewniana 8, Warszawa

tel. +48 22 8278728  

e-mail: szkola.sp41@eduwarszawa.pl