Nabór na stanowisko Post-doc w zakresie doświadczalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów oferowane w ramach uczestnictwa w eksperymencie HADES w FAIR/GSI

Stanowisko post-doc - współpracownika badawczego w dziedzinie eksperymentalnej fizyki zderzeń ciężkich jonów w ramach eksperymentu HADES.

Grupa Zderzeń Ciężkich Jonów działająca w ramach Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uczestniczy w eksperymentach HADES w GSI, CBM w FAIR, STAR w BNL, ALICE i NA61/SHINE w CERN.

 

Grupa HADES specjalizuje się w pomiarach dwucząstkowej femtoskopowej analizy korelacji. Ściśle współpracujemy z grupami CBM, STAR, ALICE.

 

Wybrany kandydat będzie współpracował z profesor Hanną Zbroszczyk w ramach eksperymentu HADES w GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, koncentrując się na badaniach korelacji dwucząstkowych w ramach programu FAIR Phase-0. Obowiązki obejmują analizę danych i publikację wyników, współpracę w ramach „service-work”, mentoring studentów oraz wspieranie działań badawczych grupy Zderzeń Ciężkich Jonów. Okazjonalne podróże do GSI będą wymagane. Oczekuje się, że wybrany kandydat odegra wiodącą rolę w badaniach korelacji femtoskopowych w eksperymencie HADES. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Fizyki PW, w ramach projektu „Exploration of QCD Phase Diagram Studying Properties of Strongly Interacting Matter with the HADES and CBM experiment at GSI/FAIR”, finansowanego przez Narodowye Centrum Nauki, Polska, na początkowy okres 12 miesięcy. Umowa może zostać przedłużona do 24 miesięcy, pod warunkiem zadowalającego wyniku oceny po pierwszych 12 miesiącach.

 

Wymagania

Doktorat w eksperymentalnej fizyce cząstek lub fizyce jądrowej

Doświadczenie w analizie danych doświadczalnych

Bardzo dobra  umiejętności programowania w C/C++ i/lub ROOT

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 

Status zatrudnienia

Jest to etatowe, w 100% naukowe stanowisko bez obowiązków dydaktycznych. Wybrany kandydat będzie miał jednak możliwość kierowania pracą inżynierską lub magisterską (i częściowo doktorską) i prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne.

 

Wynagrodzenie: Wynagrodzenie wg. max. stawki dopuszczalnej w konkursie SONATA BIS

 

Jak złożyć wniosek

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres:

Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)

 

Wnioski muszą zawierać

CV kandydata,

Wykaz referatów i do 5 najważniejszych publikacji (ze wskazaniem wkładu kandydata w te publikacje),

Krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych,

Trzy listy referencyjne, które recenzenci przesyłają bezpośrednio na adres hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl

 

Kandydat aby się zakwalifikować, musi mieć stopień naukowy doktora w eksperymentalnej fizyce cząstek elementarnych lub fizyce jądrowej nabyty w ciągu ostatnich siedmiu lat.

 

Proces selekcji

Ostateczny wybór kandydatów zostanie dokonany w trybie konkursowym, na podstawie oceny dorobku naukowego, umiejętności naukowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z najlepszymi kandydatami.

 

Ta pozycja będzie otwarta do czasu obsadzenia. Aby otrzymać pełne rozpatrzenie, wnioski należy składać do 31 sierpnia 2021 r.

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922 , z późniejszymi zmianami)."

Kontakt: Hanna Zbroszczyk (hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl)