Konkurs na staże studenckie w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN)

Instytut Chemii Fizycznej PAN poszukuje studentów do uzupełnienia zespołów badawczych w projekcie „Od Postdoc do PI przyszli liderzy ERA” PD 2 PI współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach Działań Marii Skłodowskiej Curie H 2020.

Instytut Chemii Fizycznej PAN IChF jest wiodącą instytucją badającą różne aspekty chemii.  IChF ma najwyższą doskonałość badawczą kategorii wśród jednostek naukowych w Polsce. 

IChF angażuje się również w kształcenie nowego pokolenia naukowców w dwóch szkołach doktorskich.  Studenci studiów magisterskich i licencjackich mają również możliwość pracy za granicą dzięki oferowanym stażystom.

Obecnie IChF realizuje projekt „Od Postdoc do PI przyszli liderzy ERA” PD 2 PI. Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Działań Marii Skłodowskiej Curie H 2020.  Jest to nowatorski program dla stypendystów podoktoranckich, skupiający się głównie na szeroko rozumianej chemii z jej powiązaniami z medycyną/biologią i fizyką.

W trakcie tego projekt wyselekcjonowaliśmy najlepszych naukowców z tytułem doktora do prowadzenia nowatorskich badań.  

Teraz poszukujemy studentów do uzupełnienia zespołów badawczych prowadzonych przez tych znakomitych doktorów.

Studenci, którzy chcieliby odbyć staż naukowy w IChF pod kierunkiem doktorantów zatrudnionych w ramach projektu PD 2 PI zapraszamy do składania swoich zgłoszeń.

Zgłoszenia Kandydaci mogą wybrać jeden z zaproponowanych tu tematów badawczych: https://www.pd2pi.edu.pl/fellowships/student-internships

Główne kryteria:

  • studenci studiów magisterskich lub licencjackich chemii, fizyki, materiałoznawstwa/inżynierii, biotechnologia lub dziedziny pokrewne kwalifikują się do składania wniosków
  •  Język angielski Kandydaci muszą umieć na co dzień porozumiewać się w języku angielskim w środowisku naukowym

Dokumenty

  • CV (do 1 strony) z podaniem wykształcenia, wykazem osiągnięć naukowych (m.in publikacje) dane kontaktowe,
  • list motywacyjny (do 1 strony), wskazujący numer wniosku, do którego kandydat aplikuje i wyjaśnia powody wyboru konkretnego stażu

Kandydatów na praktyki studenckie zapraszamy do przesyłania aplikacji do 30 września 2021 na adres e-mail rekrutacja@ichf.edu.pl  (w tytule podając: Rekrutacja 34/2021)

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym plakacie 

Poster_students for PD2PI (.pdf, 19.07.2021)