dr hab. prof. ucz. Piotr Lesiak
Zakład Optyki i Fotoniki


Moje obecne zainteresowania badawcze obejmują propagację światła, właściwości spektralne i polaryzacyjne światłowodów, ciekłych kryształów i światłowodów fotonicznych (ciekłokrystalicznych); systemy czujników światłowodowych osadzonych w materiałach kompozytowych; metamateriały, nanomateriały i optofluidy.
p. 8, 118, 301 GF
22 234 5182, 7262
ORCiD Baza Wiedzy PW USOSweb