dr hab. Marek Gutowski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Teoria, narzędzia i modelowanie wybranych problemów fizyki magnetyzmu

Data nadania stopnia:

27 Listopad 2008