dr hab. Kaziemierz Gniadek

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Analiza pola falowego typu TM w planarnych falowodach dielektrycznych

Data nadania stopnia:

18 Listopad 1999