dr hab. Wojciech Gębicki

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Spektroskopia Ramana i dynamika sieci krystalicznej kryształów FaN:Mn

Data nadania stopnia:

11 Październik 2012