Znamy laureata nagrody im. Profesora Józefa Dygasa

Zdjęcie Fryderyka Łaskiego i Teodora Buchnera

Fryderyk Łaski wraz z promotorem swojej pracy, dr. hab. inż. Teodorem Buchnerem

Wyróżnienie otrzymał Fryderyk Łaski za pracę magisterską „Analityczne i numeryczne modele biopotencjału”.

Wyróżniony absolwent tematyką biopotencjałów zajął się już na etapie studiów I stopnia. — Dzięki współpracy z Teodorem Buchnerem udało się podejść do tych aspektów w sposób niestandardowy, odważny. Sam temat mojej pracy magisterskiej stanowi niejako kontynuację przyjętego wtedy sposobu myślenia. Jej cel to próba złamania pewnego status quo, umożliwienie lepszego zrozumienia biopotencjałów poprzez spojrzenie na nie z innej strony — wyjaśnia Fryderyk Łaski. — Moje zainteresowanie medycyną i fizjologią, ze szczególnym naciskiem na mięsień sercowy, było dodatkową motywacją do pracy. Możliwość wysunięcia alternatywnej hipotezy związanej z naturą przenikalności elektrycznej w tkankach była wyjątkowo atrakcyjna — podkreśla laureat nagrody.

Jak mówi, największym wyzwaniem podczas przygotowywania opracowania było połączenie pochodzących z różnych obszarów fizyki fragmentów wiedzy dotyczących przenikalności elektrycznej, a także opracowanie koncepcji przeanalizowania danych i późniejsza interpretacja wyników. — Zaskakująco proste było za to zaobserwowanie anizotropii występującej dla tkanek mięśniowych poprzecznie prążkowanych szkieletu — okazała się wyjątkowo dobrze widoczna i była ciekawym dodatkiem dla zrozumienia procesów rozważanych w pracy — podkreślił autor.

Fryderyk Łaski nagrodzoną pracę obronił we wrześniu 2021 roku. Po ukończeniu studiów zaangażował się w pracę zawodową, niezwiązaną bezpośrednio z tym, czym zajmował się na studiach. Nie wyklucza jednak powrotu do tej tematyki, być może w formie doktoratu.

— Myślę, że warto ryzykować, zwłaszcza w nauce. Najgorsze, co można zrobić, to samemu się ograniczać i nie pozwolić sobie na nieszablonowe działania. Tworzenie nowych hipotez jest jak zabawa klockami — dopasowując elementy w różnych konfiguracjach można stworzyć coś zupełnie nowego, mając przy tym masę zabawy — podsumowuje Fryderyk.