Zapraszamy pracowników i studentów na sympozjum „ Energia do 2050 roku - jak fizycy uratują świat”

Sympozjum odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku w godzinach 14:15-16:00 w audytorium w Gmachu Fizyki. Jego celem będzie krótkie przedstawienie zarówno możliwości nowych technologii, jak i problemów, które trzeba rozwiązać, aby w sposób racjonalny ekonomicznie uzyskać neutralność klimatyczną do 2050 roku. W obliczu wojny za naszą wschodnią granicą kwestia odejścia od paliw kopalnych wydaje się bardziej aktualna niż kiedykolwiek.

Plan Sympozjum: 

14:15-14:45  Prezentacja wprowadzająca: potencjał i rynek Odnawialnych Źródeł Energii W Polsce   (Konrad Wiśniewski) 

14:45-15:15 Technologia Dzisiaj i Technologia Jutro: Przeszkody w rozwoju i możliwości 

  • (10 min) Fotowoltaika (Konrad Wiśniewski) 
  • (10 min) Magazyny Energii (prof. Michał Marzantowicz)
  • (10 min) Ogniwa Paliwowe i Technologie Wodorowe (prof. Mariusz Wasiucionek) 

15:15-15:45 Dyskusja: Propozycje międzyzakładowych projektów naukowych – czy możliwa jest współpraca z rynkiem? 

15:45 Propozycje nowych technologii: czy mają one przyszłość? (Koło Naukowe Fizyków) 

 

Osoby chcące czynni uczestniczyć w wydarzeniu lub jego przygotowaniu prosimy o kontakt na email: konrad.wisniewski@pw.edu.pl.  

 

Serdecznie Zapraszamy!