Wyniki rekrutacji na studia I stopnia

Zdjęcie podskakujących ze szczęścia studentów

Sprawdź komunikaty na swoim Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) i dowiedz się, gdzie i jak dostarczyć dokumenty.

Poznaliśmy wyniki I tury naboru na studia stacjonarne I stopnia — po zalogowaniu w systemie zapisy.pw.edu.pl możesz sprawdzić, czy jesteś na liście osób wstępnie zakwalifikowanych na Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Jeśli tak — gratulujemy! Przed Tobą jeszcze kilka formalności.

  • Pamiętaj o złożeniu dokumentów. Możesz to zrobić w Dziekanacie Wydziału Fizyki (Gmach Fizyki, pokój 130, I piętro) od 12 do 15 lipca. Dziekanat będzie otwarty od 10:00 do 15:00.
  • Nie przyjmujemy oryginałów matur (ani odpisów, które są traktowane jak oryginały) — one należą do Ciebie. Do dziekanatu przynieś kserokopie i oryginały do wglądu. Możesz też dostarczyć kopie potwierdzone notarialnie. Pamiętaj, żeby wziąć ze sobą dowód osobisty lub paszport.
  • Pamiętaj, aby przynieść ze sobą 2 aktualne fotografie, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • W przypadku kandydatów przyjętych na studia poza konkursem lub mających uznane dodatkowe punkty i współczynniki konieczne jest przedstawienie oryginałów odpowiednich dokumentów (i dostarczenie ich kserokopii). Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.
  • Nie możesz złożyć dokumentów osobiście? Koniecznie skorzystaj z upoważnienia (do ściągnięcia tutaj). Upoważnienie nie musi być potwierdzone notarialnie, ale musi zawierać spis czynności, do których upoważnia. Osoba upoważniona musi zabrać swój dokument tożsamości.
  • Jesteś niepełnoletni/a? Poproś swoich rodziców lub opiekunów o wypełnienie zgody na podjęcie studiów (pobierz tutaj).
  • Po złożeniu dokumentów i zmianie statusu na "przyjęty" z systemu rekrutacyjnego pobierz skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie dostarcz nam we wrześniu, ale nie później niż do dnia inauguracji nowego roku akademickiego.

Nie przewidujemy II tury naboru. O zasadach dodatkowego naboru przeczytasz w tym komunikacie.

W razie wątpliwości możesz się skontaktować z Biurem ds. Przyjęć na Studia:

Gmach Główny PW
pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa
pokój 66
tel. wew.: 22 234 + wew: 7412
tel. miejski: 22 629 6070

rekrutacja.bps@pw.edu.pl
www.bps.pw.edu.pl