WHO doceniła wyniki badań naszych naukowców

Zdjęcie kobiety w maseczce ochronnej i telefonem w dłoniach

fot. freepik / benzoix

Praca zespołu z Wydziału Fizyki PW spotkała się z zainteresowaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i została zacytowana w tegorocznym raporcie Digital solutions to health risks raised by the COVID-19 infodemic: policy brief.

W swojej publikacji WHO podkreśliła potrzebę podjęcia działań związanych z infodemią, definiowaną jako natłok informacji, często fałszywych i wprowadzających w błąd, towarzyszący stanowi epidemii i powodujący niepokój, a w konsekwencji zachowania ryzykowne. Autorzy wykazali, że cyfrowe rozwiązania problemu wymagają multidyscyplinarnego podejścia, opartego na wiedzy z zakresu socjologii (sieci złożone), informatyki i lingwistyki (text mining), matematyki i statystyki (uczenie maszynowe) oraz fizyki (modelowanie oparte na agentach). Odpowiedzią na to wyzwanie są rekomendacje zawarte w artykule fizyków z PW.

Przywołana w raporcie praca Countering misinformation: A multidisciplinary approach przedstawia koncepcję infodemii podczas pandemii COVID-19, koncentrując się na propagacji fałszywych lub niedokładnych informacji rozprzestrzeniających się na całym świecie podczas kryzysu zdrowotnego. W publikacji zostały przedstawione wybrane metody badania i zwalczania dezinformacji. To w szczególności koncepcje odwołujące się do sieci złożonych, uczenia maszynowego, metod eksploracji tekstów i analizy sentymentu w wykrywaniu dezinformacji oraz modeli agentowych rozpowszechniania dezinformacji i wykrywania źródeł fałszywych informacji w sieci.

Wśród autorów artykułu znaleźli się prof. Janusz Hołyst wraz z naukowcami ze swojej grupy, dr. inż. Julianem Sienkiewiczem i dr. inż. Krzysztofem Sucheckim (Pracownia Fizyki w Ekonomii w Naukach Społecznych), a także dr hab. Kacper Gradoń (Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW) i dr Wesley Moy (John Hopkins University).

 Pełen raport WHO jest dostępny pod adresem: apps.who.int

 Z publikacją Countering misinformation: A multidisciplinary approach można się zapoznać tutaj: journals.sagepub.com. Artykuł ukazał się w prestiżowym periodyku Big Data & Society (5-letni IF 10.512, pierwsza pozycja w rankingu JCR w kategorii Social Sciences, Interdisciplinary).