Солідарні з Україною

Gmach Główny PW w kolorach flagi Ukrainy

Solidarni z Ukrainą

Академічна спільнота Варшавської політехніки повністю солідарна з українським народом у цей важкий для нашого сусіда момент. Ніщо не виправдовує військову агресію, яку Росія здійснила проти України. У Європі, яка настільки постраждала від драматичних подій Другої світової війни, яка призвела до мільйонів жертв, поведінка російської влади викликає законні занепокоєння щодо майбутнього цілого континенту.

Ми всі хочемо жити в мирі, і єдиним способом вирішення конфліктів має бути діалог – таку позицію хочуть твердо і однозначно висловити влада Варшавської політехніки, її співробітники, студенти та докторанти. Сподіваємося, що військові дії будуть якнайшвидше припинені, замінені переговорами та повагою до кордонів країн, визнаних міжнародною спільнотою.

Ми розуміємо, що це важкий час для всіх нас. Тому Варшавська політехніка надає психологічну допомогу тим членам нашої академічної спільноти, у яких поточні події викликають страх і тривогу. Ми також розглядаємо можливість впровадження інструментів, які можуть допомогти студентам, аспірантам та співробітникам нашого університету, які приїжджають з України. У разі потреби ці інструменти будуть використані так, щоб українці могли продовжити своє навчання та працю у Варшавській політехніці.

Заява академічної спільноти у зв'язку з агресією Росії проти України (польською мовою) >>>

Найважливіша інформація про діяльність Варшавської політехніки та польської академічної спільноти у зв’язку з нападом Росії на Україну >>>

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.  

Wszyscy pragniemy żyć w pokoju, a jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów powinien być dialog – jest to stanowisko, które władze Politechniki Warszawskiej, jej pracownicy oraz studenci i doktoranci chcą wyrazić stanowczo i jednoznacznie. Liczymy, że działania wojenne zostaną jak najszybciej przerwane, zastąpione przez rozmowy i szacunek dla granic państw uznanych przez społeczność międzynarodową.

Zdajemy sobie sprawę, że to trudny czas dla nas wszystkich. Dlatego Politechnika Warszawska zapewnia pomoc psychologiczną dla tych członków naszej społeczności akademickiej, których obecne wydarzenia napawają obawą i lękiem. Rozważamy również wprowadzenie narzędzi, które mogą pomóc studentom, doktorantom i pracownikom naszej Uczelni pochodzącym z Ukrainy. W razie potrzeby będą one uruchamiane, tak by mogli oni kontynuować swoją naukę i pracę w Politechnice Warszawskiej. 

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę >>>

Najważniejsze informacje o działaniach Politechniki Warszawskiej i polskiego środowiska akademickiego w związku z atakiem Rosji na Ukrainę >>>