Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Abstrakt graficzny obrazujący zachowanie sygnału fotoprądu

Abstrakt graficzny obrazujący zachowanie sygnału fotoprądu

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego dr inż. Karolina Czerniak-Łosiewicz opowie o metodologii badań, modyfikacjach i zastosowaniu dwuwymiarowych dichalkogenków metali przejściowych jako materiałów optoelektronicznych. Seminarium odbędzie się 15 grudnia o 12.15 w Audytorium.

Ze względu na swoje korzystne właściwości optoelektroniczne monowarstwy dichalkogenków metali przejściowych (ang. transition metal dichalcogenides – TMDs) zyskały znaczne zainteresowanie spośród wielu należących do biblioteki materiałów dwuwymiarowych (2D). Materiały TMDs były szeroko badane pod kątem wykorzystania ich w fotodetektorach, które wymagają szybkich odpowiedzi. W ostatnich latach zwrócono jednak uwagę na ich nowe, możliwe zastosowania w urządzeniach optoelektronicznych, jakimi są pamięci oraz sztuczne neurony optyczne. W przeciwieństwie do fotodetektorów zastosowania te wymagają długotrwałego utrzymywania sygnału elektrycznego po oświetleniu, aby przechowywać zapisaną informację przez dłuższy czas. Tak skrajnie różne właściwości można uzyskać w ramach tego samego materiału 2D za pomocą strukturalnych lub chemicznych modyfikacji powierzchni.

W ramach seminarium dr inż. Karolina Czerniak-Łosiewicz zaprezentuje badania i wyjaśni, w jaki sposób można wykorzystać modyfikację strukturalną i chemiczną do kontrolowania działania urządzeń optoelektronicznych opartych na 2D TMDs i dostosowywania ich do potrzeb określonych zastosowań optoelektronicznych. Badaczka pokaże metodologię badań (opto)-elektronicznych urządzeń bazujących na materiałach 2D TMDs oraz metodę modyfikacji powierzchni dla dwusiarczku molibdenu i dwusiarczku wolframu w celu modulacji czasu i amplitudy ich odpowiedzi elektrycznej. Metoda ta bazuje na użyciu plazmy tlenowo-argonowej do wprowadzenia defektów w strukturze materiału. W rezultacie, próbka po modyfikacji wykazuje się nawet 150-krotnym wzmocnieniem sygnału fotoprądu, przy jednoczesnym wydłużeniu czasu utrzymywania sygnału po wyłączeniu oświetlenia. Wzmocnienie pokazuje zależność od środowiska pomiarowego – próbka zachowuje się inaczej w otoczeniu powietrza lub próżni, co pozwala przypisać wzmocnienie fotoprądu różnym mechanizmom fizycznym.