Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej - 20 stycznia

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zaprasza na Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, na którym dr hab. inż. Aleksander Urbaniak wygłosi referat pt. „Perowskitowe ogniwa słoneczne”.
Seminarium odbędzie się w czwartek 20 stycznia 2022 r. o godzinie 12.15 w Audytorium Fizyki.

Streszczenie referatu:

W ciągu ostatnich kilku lat perowskitowe ogniwa słoneczne okazały się jednymi z najbardziej obiecujących w dziedzinie fotowoltaiki. Ich wyjątkowe właściwości optoelektroniczne jak wyjątkowo długie drogi dyfuzji bądź niska energia wiązania ekscytonu pozwalają im bardzo wydajnie przekształcać energię słoneczną w energię elektryczną. Ponadto perowskity halogenkowe zawierają niedrogie pierwiastki i osadzane są przy użyciu tanich metod, stosowanych również w elektronice organicznej. Od czasu pierwszych badań w 2009 r. sprawność konwersji energii ogniw perowskitowych wzrosła do 25,6% przewyższając dziś te osiągane przez ogniwa słoneczne CIGS, CdTe i polySi; Tym samym czyniąc perowskity halogenkowe jednym z najpoważniejszych pretendentów do ogniw słonecznych nowej generacji. Z drugiej strony ogniwa te cechują się wrażliwością na wilgoć i powietrze co z czasem prowadzi do ich degradacji i spadku wydajności hamując tym samym wejście ich technologii na rynek.
W ramach Seminarium przedstawione zostaną podstawy technologii ogniw perowskitowych oraz ich charakterystyczne cechy prowadzące do tak wysokich wydajności. Przedstawione zostaną rezultaty badań prowadzonych nad ogniwami perowskitowymi w Zakładzie Półprzewodników, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących dyfuzji jonów i jej wpływu na działanie badanych ogniw.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków społeczności Wydziału: pracowników, doktorantów oraz studentów!