Recykling na wyższym poziomie wydajności

Zdjęcia uzyskane za pomocą mikroskopu AFM

Obrazy matrycy PLA wykonane metodą AFM (Atomic force microscopy — mikroskop sił atomowych)

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Chemistry Sustainability Energy Materials (IF: 9.14) nasze badaczki, dr Anna Dużyńska i dr Anna Łapińska, wraz z naukowcami z wydziałów Chemicznego, Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki przyjrzały się metodzie wspomagania recyklingu przez wykorzystanie wielofunkcyjnych kopolimerów blokowych. 

Jak wskazują autorzy, produkcja tworzyw sztucznych na świecie ciągle rośnie i w 2030 r. możemy produkować nawet 460 milionów ton odpadów plastikowych rocznie. Jednocześnie procent tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi jest stosunkowo niski, a jego metody niedoskonałe — zarówno chemiczne, jak i mechaniczne. Te pierwsze są energochłonne i przyczyniają się do produkcji odpadów toksycznych, drugie obniżają jakość przetwarzanego surowca. 

W artykule skupiono się na degradacji poliestrów podczas przetwarzania i recyklingu mechanicznego, ze szczególnym uwzględnieniem cieszącego się sporą popularnością polilaktydu (PLA), biodegradowalnego poliestru wytwarzanego z surowców naturalnych.  

Poliestry, w tym PLA, przetwarza się dwoma głównymi metodami: degradacją hydrolityczną i termiczną. Aby zminimalizować ich negatywny wpływ na surowiec i uniknąć pogorszenia właściwości mechanicznych i fizykochemicznych materiałów, można zastosować specjalne dodatki — wielofunkcyjne kopolimery blokowe. Ich właściwości pomagają zapobiegać lub łagodzić degradację polimerów podczas recyklingu. Technika polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) pozwala na precyzyjne zaprojektowanie polimerów o konkretnych właściwościach, które przetworzonym materiałom dadzą bogate możliwości zastosowań m.in. w przemyśle. 

 

Więcej o przeprowadzonych badaniach można przeczytać w artykule Multifunctional Block Copolymers, Acting as Recycling Aids, by Atom Transfer Radical Polymerization (M. Szewczyk-Łagodzińska, D. Oleksiuk, S. Kowalczyk, A. Czajka, A. Dużyńska, A. Łapińska, J. Ryszkowska, P. Dziewit, J. Janiszewski, A. Plichta) można przeczytać na stronie https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cssc.202301232.