OPUS 25 dla Daniela Wielanka

Dr inż. Daniel Wielanek

Dr inż. Daniel Wielanek podczas pracy w ośrodku GSI w Darmstadt, w którym jest prowadzony m.in. eksperyment mCBM.

Grono laureatów kilku konkursów NCN powiększyło się — finansowanie otrzymały projekty z list rezerwowych, w tym „Badanie równania stanu silnie oddziaływającej materii w programie STAR-BES”, projekt zgłoszony w ramach konkursu OPUS 25 przez dr. inż. Daniela Wielanka.

Jak podkreśla w streszczeniu projektu jego kierownik, dzięki badaniom będzie możliwe poszerzenie wiedzy na temat równania stanu silnie oddziaływającej materii. Zrozumienie tego fenomenu powinno z kolei pozwolić na lepsze zrozumienie wczesnych etapów ewolucji Wszechświata oraz natury gwiazd neutronowych. Metodologia, która ma zostać stworzona w ramach projektu — czyli analizy z użyciem trójwymiarowych funkcji korelacyjnych dla par proton-proton — ma też znaleźć zastosowania na innych polach, np. przy badaniu oddziaływań między hadronami. Z pełną treścią streszczenia można się zapoznać na stronie https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2023-03-14-opkit45wac/streszczenia/592303-pl.pdf.

OPUS to konkurs dotyczący badań podstawowych, w którym można otrzymać finansowanie na realizację projektów badawczych. Dzięki zwiększeniu decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego budżetu Narodowego Centrum Nauki o 200 milionów złotych w 2024 r. możliwe było sfinansowanie dodatkowych projektów badawczych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13. W drugim rozdaniu badaczom z PW przyznano pięć grantów OPUS, w tym jeden dla przedstawiciela Wydziału Fizyki.