Nasze badaczki w komitecie wykonawczym RHIC/AGS Users' Group

Zdjęcia dr inż. Marii Stefaniak i prof. Hanny Zbroszczyk

Dr inż. Maria Stefaniak i prof. Hanna Zbroszczyk

Prof. Hanna Zbroszczyk i dr inż. Maria Stefaniak dołączają do zespołu odpowiedzialnego za współpracę z kadrą zarządzającą i administracją Brookhaven National Laboratory (BNL) oraz tworzenie planów badawczych i organizacyjnych.

Celem RHIC/AGS User’s Executive Committee’s jest zapewnienie zorganizowanego kanału wymiany informacji między władzami BNL i administracją a naukowcami pracującymi dla wszystkich filarów laboratorium: jądrowego, wysokich energii, ciężkich jonów i radiobiologicznego. Komitet będzie informować o potrzebach i planach osób aktywnie zaangażowanych w wiodące projekty badawcze i dbać o dobrą wymianę informacji, co ma pozwolić na lepszą ocenę potrzeb i planów naukowców, a w konsekwencji przełoży się na efektywne korzystanie z kompleksu eksperymentalnego RHIC/AGS.

— Nasza grupa od ponad 20 lat jest związana z eksperymentem STAR realizowanym właśnie w Brookhaven National Laboratory. Braliśmy udział w projekcie od samego początku, uczestniczyliśmy w procesie projektowania, budowania, a następnie zbierania danych przez detektor STAR, którego pierwotnym celem są podstawowe badania materii — mówi dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk, prof. PW. — Celem naszej obecności w komitecie jest reprezentowanie interesów całej społeczności naukowców prowadzących badania w BNL. Będziemy się angażować w różnorodne zagadnienia, m.in. pozyskiwanie finansowania na badania naukowe, organizację spotkań naukowych, dbanie o równoprawne traktowanie wszystkich naukowców, bez względu na narodowość, płeć czy wyznanie — podkreśla nasza prof. Zbroszczyk.

Brookhaven National Laboratory składa się z pięciu obiektów, największym z nich jest Relativistic Heavy Ion Collider (Relatywistyczny Zderzacz Ciężkich Jonów, RHIC), innym — Alternating Gradient Synchrotron (AGS).

O tym, kto będzie reprezentował interesy społeczności badaczy BNL, decydują oni sami w drodze konkursów, nominacji i wyborów. Badaczki z Wydziału Fizyki PW zostały wybrane spośród licznego grona kandydatów. Gratulujemy!