Nasi studenci z dofinansowaniem programu CyberSummer@WUT-2

Grafika ilustrująca przestrzeń cyfrową

fot. freepik

Piotr Machura i Bartłomiej Zwoliński skorzystają ze wsparcia programu, którego celem jest włączanie studentów w działalność badawczo-rozwojową Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych.

Piotr Machura skupi się na lokalizacji źródeł dezinformacji w sieciach o nieznanej lub zmiennej topologii. Punktem wyjścia do jego prac jest cyberbezpieczeństwo w mniej klasycznym ujęciu — nacisk będzie położony nie na aspekty infrastruktury technologicznej, ale identyfikację i zwalczanie przejawów inżynierii społecznej, czyli dezinformacji, propagandy i stosowania tzw. trollingu.

Analizą zmian opinii i struktury sieci społecznej zajmie się Bartłomiej Zwoliński. W swoich pracach oprze się na eksperymencie NetSense, w którym studenci University of Notre Dame otrzymali telefony komórkowe rejestrujące za pomocą technologii Bluetooth bezpośrednie kontakty między nimi, a także wypełniali ankiety dotyczące zainteresowań oraz opinii na wybrane tematy polityczne. Na podstawie danych rzeczywistych nasz student chce zweryfikować dwie hipotezy:

  • Czy opinie studentów, którzy często oddziałują ze sobą, stają się bardziej zbieżne?
  • Czy częstość interakcji między studentami o zbyt różnych poglądach ulega zmniejszeniu?

Efektem prac młodych inżynierów ma być stworzenie wstępnych wersji artykułów naukowych.

Opiekunami naukowymi laureatów są, odpowiednio, dr inż. Robert Paluch i dr inż. Piotr Górski, obydwaj związani z wydziałową Pracownią Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych.