Młodzi, sprawni, wrażliwi na koronawirusa

Grafika przedstawiająca serce

Naukowcy z Wydziału Fizyki razem z lekarzami szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie sprawdzili, jak nawet lekkie przechorowanie COVID-19 może wpływać na aktywność autonomicznego układu nerwowego młodych osób. O rezultatach ich prac możemy przeczytać w czasopiśmie Scientific Reports.

Do badania zaangażowano ok. 100 mężczyzn w wieku 20-25 lat. Wśród nich znaleźli się studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w której znajdowało się ognisko zakażeń, do grupy kontrolnej wybrano zaś studentów innych warszawskich uczelni. Sprawdzono aktywność autonomicznego układu nerwowego u młodych osób, w dobrej kondycji i bez żadnych chorób towarzyszących w 4-6 tygodni po zakażeniu SARS-CoV-2. 

– Każdy z uczestników miał wykonywany zestaw badań, w tym 24-godzinne badanie holterowskie, które może być wykorzystane do analizy zmienności rytmu serca (heart rate variability) – opowiada dr inż. Mateusz Soliński. – Analizując tę zmienność, możemy uzyskiwać informacje na temat aktywności autonomicznego układu nerwowego, czyli tej jego części, nad którą nie mamy bezpośredniej kontroli.

Do badania zmienności rytmu serca zespół naukowców i lekarzy wykorzystał zarówno podstawowe, jak i złożone metody analizy sygnałów. – Właśnie metody nieliniowe, które nie są zbyt często wykorzystywane w praktyce klinicznej, ujawniły subtelne, lecz istotne statystycznie różnice między grupą badaną a kontrolną – mówi dr inż. Mateusz Soliński. – To dlatego, że metody te dotykają problemów złożoności i efektów, których nie sposób dopatrzeć się gołym okiem, analizując wykresy sygnałów. 

Do jakich wniosków doszli badacze? Okazało się, że u ozdrowieńców zaobserwowano zmiany sprzężenia rytmów serca i oddechowego oraz wyższą aktywność układu przywspółczulnego, co może mieć związek z zaburzeniami krążenia płucnego u osób z COVID-19.

Więcej informacji w publikacji w Scientific Reports autorstwa: dr. inż. Mateusza Solińskiego, dr inż. Moniki Petelczyc, dr. hab. inż. Teodora Buchnera, mgr inż. Joanny Aftyki, prof. dr. hab. inż. Jana Jacka Żebrowskiego oraz lekarzy ze szpitala MSWiA: prof. Agnieszki Pawlak, prof. Roberta Gila, prof. Zbigniewa J. Króla.

Na podstawie: www.pw.edu.pl