Ludzkie interakcje okiem Giacomo Vaccario — seminarium wydziałowe

Zdjęcie prelegenta, napis z tytułem seminarium

Dr Giacomo Vaccario

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego dr Giacomo Vaccario z ETH Zürich wygłosi referat Identifying friends and enemies based on how people interact. Seminarium odbędzie się 22 czerwca o 14:00 (sala 111).

Czy jednostki tworzące społeczności lubią się nawzajem, czy nie? Czy są przyjaciółmi, czy wrogami? Odpowiedzi na te pytania mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia zachowań ludzi. Pozytywne i negatywne relacje wpływają zarówno na to, z kim ludzie wchodzą w interakcje, jak i na to, kogo unikają. Co więcej, ludzie przystosowują się do wzorców pozytywnych i negatywnych relacji, a ich adaptacja może skłaniać społeczności do segregacji i polaryzacji. Pomimo wagi tych relacji brakuje danych na ich temat lub ograniczają się one do małych społeczności i krótkich przedziałów czasu.

Podczas seminarium wydziałowego dr Giacomo Vaccario z ETH Zürich przedstawi wnioski z obserwacji interakcji w parach — komunikacji przez telefony komórkowe lub kontakty twarzą w twarz. Metoda opiera się na zespole sieci, który można analizować.

Dr Giacomo Vaccario wraz z innymi członkami grupy prof. Schweitzera z Zurychu współpracuje z Pracownią Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych w ramach bilateralnego projektu NCN Alphorn Signed Relations and Structural Balance in Complex Systems: From Data to Models. Do głównych celów projektu należy analiza modeli sieci ze znakiem, czyli sieci, w których oddziaływaniom łączących agentów przypisuje się znak dodatni lub ujemny. Dzięki takiemu podejściu dokładniej odwzorowuje się relacje występujące w sieciach społecznych. W projekcie budowane modele dotyczą zarówno konsekwencji istnienia sieci ze znakiem, czyli innego zachowania agentów połączonych krawędzią dodatnią i ujemną, jak i samej ewolucji takiej sieci.

Więcej informacji o projekcie Alphorn
 

Identifying friends and enemies based on how people interact

22 czerwca, 14.00

Wydział Fizyki, sala 111