Granty Rady Naukowej Dyscypliny na rok 2022

Granty badawcze dla młodych pracowników badawczo-dydaktycznych i doktorantów Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie Nauki Fizyczne, mają na celu wsparcie działalności badawczej w szczególności służącej przygotowaniu doktoratu, habilitacji, publikacji naukowej lub wniosku o finansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym NCN lub NCBiR. Termin składania wniosków mija 14.03.2022.

Regulamin konkursu o granty (.pdf, 02.03.2022)

Formularz wniosku o grant (.docx, 02.03.2022)