Fizyka nowotworu

Ductal Carcinoma

Ductal Carcinoma, fot. unsplash / National Cancer Institute

Zapraszamy na kolejne seminarium z serii poświęconej nowotworom. W czwartek 18 maja prelekcję „Modelowanie wpływu poziomu pH w mikrośrodowisku guza na skuteczność terapii przeciwnowotworowych” wygłosi dr hab. Jan Poleszczuk, profesor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Spotkanie odbędzie się o 14.15 w sali 111 Gmachu Fizyki. Transmisja online — MS Teams.

Streszczenie

Poziom pH odgrywa istotną rolę w odpowiedzi na leczenie przeciwnowotworowe, zarówno w przypadku tradycyjnych terapii, jak i nowych podejść, takich jak immunoterapia. Rola ta jest jednak złożona i zależy od wielu czynników. W trakcie wykładu najpierw opowiem o metodach opartych na sieciach głębokiego uczenia, które można wykorzystać do nieinwazyjnego pomiaru pH przy wykorzystaniu obrazów z rezonansu magnetycznego. Ich skuteczność przedstawię na przykładzie wyników badań przedklinicznych przeprowadzonych na myszach. W dalszej części przedstawię model matematyczny uwzględniający poziom pH, który służy do opisu interakcji pomiędzy układem odpornościowym i nowotworem, a co za tym idzie do badania potencjalnych strategii terapeutycznych.