Ciecze zwykłe czy niezwykłe?

Zdjęcie wody

fot. freepik

Chociaż woda jest najpowszechniejszą na Ziemi substancją i sami składamy się w znacznej mierze właśnie z niej, dla naukowców stanowi obiekt nie do końca poznany. O jej licznych anomaliach i relacji do wszystkich cieczy możemy przeczytać w artykule opublikowanym w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences. Współautorem publikacji jest prof. Jerzy Antonowicz.

Jedną ze szczególnych cech wody jest jej reakcja na chłodzenie. Nie zachowuje się wówczas jak „zwykła” ciecz, której gęstość rośnie monotonicznie, aż do momentu, w którym dochodzi do przemiany w kryształ o gęstości wyższej niż gęstość cieczy. Woda zachowuje się pod tym względem anomalnie, wykazując maksimum gęstości dla 4 stopni Celsjusza. Dzięki temu morza i oceany nie zamarzają od dna, ale od powierzchni, może tam również istnieć życie. To jednak tylko jedna z wielu anomalii dotyczących wody — wiemy o istnieniu przynajmniej 72 takich cech.

Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że woda przy schłodzeniu poniżej temperatury zamarzania ulega przemianie do dwóch współistniejących cieczy — o wysokiej oraz niskiej gęstości.

— Wyniki opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences dowodzą, że anomalie takie jak te występujące w wodzie mogą być ogólną cechą wszystkich cieczy. Demonstrujemy, że przechłodzony ciekły tellur, różniący się fundamentalnie od wody pod wieloma względami, przejawia uderzające podobieństwo do anomalnego zachowania przechłodzonej wody — mówi prof. Jerzy Antonowicz, kierownik Zakładu Półprzewodników na Wydziale Fizyki.

Może więc woda wcale nie jest aż tak wyjątkowa, a o cieczach wiemy dużo mniej, niż nam się do tej pory wydawało? Może wszystkie ciecze stają się „niezwykłe”, jeśli tylko odpowiednio je schłodzimy?

 Przeczytaj publikację Structural changes across thermodynamic maxima in supercooled liquid tellurium: A water-like scenario.