Zadania

Realizowane zadanie:

  • gromadzenie
  • opracowania formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych
  • udostępnianie
  • udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej

Biblioteka dysponuje 6 stanowiskami komputerowymi podłączonymi do internetu bezprzewodowego.

Użytkownicy Biblioteki korzystają z jej zbiorów na podstawie legitymacji, karty bibliotecznej, dokumentu tożsamości.

Książki wypożycza się i przedłuża osobiście.

Nie ma możliwości zamawiania oraz prolongaty wypożyczeń przez Internet.