Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Szymańskiego

22 listopada 2023 roku o godzinie 15.00 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy ZOOM oraz w sali nr 111 Gmachu Fizyki przy ul. Koszykowej 75 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Szymańskiego.

Tytuł rozprawy: Femtoscopy of meson-meson and meson-baryon systems obtained in heavy ion collisions in the Beam Energy Scan program in the STAR experiment

Promotor: dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk, prof. uczelni (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:  

  • dr hab. Krzysztof Piasecki, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Iwona Grabowska-Bołd, Akademia Górniczo-Hutnicza

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 21.11 br. zgłoszenia na adres: hanna.zbroszczyk@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Awanse-naukowe/Doktoraty/Dr-Szymanski-Pawel