Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Kruk-Fury

23 listopada 2023 roku o godzinie 14.15 w sali 111 Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pauliny Kruk-Fury.

Tytuł rozprawy: Nowe metody otrzymywania oraz badanie właściwości strukturalnych i elektrycznych nanomateriałów zawierających stabilną w temperaturze pokojowej fazę δ-Bi2O3

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:  

  • dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, Poznań     
  • dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. Politechniki Gdańskiej
  • prof. dr hab. Konrad Świerczek, AGH, Kraków

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Fizyczne/mgr-inz.-Paulina-Kruk-Fura