Piątek za czwartek

Zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 32/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2022/2023 w czwartek 5 stycznia 2023 r. zajęcia odbędą się zgodnie z piątkowym planem zajęć.