Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sebastiana Siejki

25 maja 2023 roku o godzinie 16.00 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy ZOOM oraz w sali nr 40 Gmachu Matematyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskie mgr. inż. Sebastiana Siejki.

Tytuł rozprawy: "Femtoskopia protonów i antyprotonów w programie Beam Energy Scan eksperymentu STAR"

Promotor: dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk, prof. uczelni (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:  

  • dr hab. Maciej Rybczyński, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  • prof. dr hab. Adam Trzupek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 24.05.br. zgłoszenia na adres: gabriel.wlazlowski@pw.edu.pl w celu uzyskania dostępu. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Awanse-naukowe/Doktoraty/Dr-Siejka-Sebastian