Archiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z wymogami art. 167b Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Uczelnia zobligowana jest do zbierania elektronicznych informacji o pracach dyplomowych oraz przekazywania samych prac do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych. W związku z tym Politechnika Warszawska udostępniła studentom, Promotorom, Recenzentom oraz pracownikom Dziekanatów system APD zintegrowany z systemem USOSweb.

Logowanie do systemu APD 

Realizacja procedury dyplomowania w APD

 • Dziekanat wprowadza (instrukcja):
  • tytuł oryginalny pracy dyplomowej,
  • imię i nazwisko Promotora
  • imię i nazwisko Recenzenta
 • Każdy student po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez Prodziekana ds. Nauczania, loguje się do systemu APD (login i hasło z systemu USOS) i wprowadza (instrukcja):
  • streszczenie w języku polskim,
  • słowa kluczowe w języku polskim,
  • załącza pracę w formie pliku pdf
  a następnie przekazuje pracę do akceptacji przez promotora poprzez system APD.
 • Studenci, którzy napisali pracę dyplomową w innym języku niż polski lub ubiegają się o odpis dyplomu/suplementu w tłumaczeniu na język angielski wprowadzają także:
  • tłumaczenie tytułu pracy,
  • streszczenie w języku angielskim
  • słowa kluczowe w języku angielskim
 • Promotor jest zobowiązany do (instrukcja):
  • zaakceptowania pracy
  • załączenia opinii w systemie APD w formie pliku pdf
 • Recenzent jest zobowiązany do (instrukcja):
  • załączenia opinii w systemie APD w formie pliku pdf.

Podręcznik dla autorów prac, opiekunów i recenzentów