Termin składania wniosków o nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów - do 18.01.2023

Zgodnie z Decyzją nr 4/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 10 stycznia 2023 r., wnioski o przyznanie wyróżniającym się studentom lub doktorantom Politechniki Warszawskiej nagród lub wyróżnień, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 78/2022 Rektora PW z dnia 21 grudnia 2022 r., można składać od dnia 11 stycznia 2023 r. do dnia 18 stycznia 2023 r.

Wyżej wymienione nagrody lub wyróżnienia zostaną przyznane do dnia 17 lutego 2023 r.

Szczegóły znajdują się na stronie Biura Kanclerza PW

Nagrody / Strona główna - Biuro Kanclerza PW