dr hab. inż. prof. ucz. Teodor Buchner
Zakład Fizyki Układów Złożonych


Specjalista w dziedzinie badania organizmów żywych metodami fizyki nieliniowej (dynamiki rytmu serca, zmienności ciśnienia i oddechu, analiza sygnału), współpracuje z przemysłem i szpitalami klinicznymi: WIM i Instytutem Kardiologii w Aninie. Autor publikacji z fizyki medycznej i opiekun prac dyplomowych.
p. 6 GF
22 234 7958
ORCiD Baza Wiedzy PW USOSweb