Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Palucha

W dniu 26 października 2021 roku o godzinie 9.15 w formie posiedzenia hybrydowego za pośrednictwem platformy Ms Teams oraz w Audytorium Gmachu Fizyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr. inż. Roberta PALUCHA

 

Tytuł rozprawy:

 

Reverse engineering of information processing in complex networks using statistical inference

 

 

Promotor:   Prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

Promotor pomocniczy: Dr inż. Krzysztof Suchecki

                         (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

 

Recenzenci:  Prof. dr hab. Ryszard Kutner (Uniwersytet Warszawski) 

Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. uczelni (SGGW)  

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem on-line, proszone są o przesłanie do dnia 25.10.br. zgłoszenia na adres: martyna.jakubowska@pw.edu.pl w celu uzyskania loginu i hasła. Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://fizyka.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Awanse-naukowe/Doktoraty/Dr-Paluch-Robert