Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Dzięgielewskiego

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W dniu 27 października 2021 roku o godzinie 10.15 w Audytorium Gmachu Fizyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

Mgr. inż. Przemysława Dzięgielewskiego

 

Tytuł rozprawy:

 

Szkła metaliczne Zr-Cu w warunkach wysokiego ciśnienia

 

 

Promotor:   Dr hab. inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni

                       (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)

 

Recenzenci:  Dr hab. inż. Anna Wolska (IF PAN) 

Prof. dr hab. Bogdan Idzikowski (IFM PAN)  

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu w Bibliotece Głównej PW.

 

Streszczenie i recenzje są do wglądu pod linkiem: https://fizyka.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Awanse-naukowe/Doktoraty/Dr-Dziegielewski-Przemyslaw