Pomiary właściwości optycznych (odbicie, transmisja, absorpcja)

Spektrometr UV-Vis Perkin Elmer LAMBDA 1050+ UV/Vis/NIR

Spektrometr laboratoryjny UV-VIS Perkin Elmer Lambda 1050+ wyposażony w sferę całkującą jest przeznaczony do pomiarów cieczy oraz próbek w formie cienkich powłok. Umożliwia analizę w szerokim zakresie spektralnym 230-3000 nm. Wysoka rozdzielczość i niski stosunek szumu do sygnału umożliwia badania nanomateriałów.

Sprzęt do pomiaru właściwości optycznych
Parametry Perkin Elmer Lambda 1050+ UV/VIS/NIR
Lampa Wolframowo-halogenowa i deuterowa
Zakres spektralny 175 - 3300 nm
Detektor

PMT, InGaAs i PbS

optyka detektora z kompensacją grubości próbki

Wiązka Podwójna wiązka, podwójny monochromator,
Monochromator Podwójny monochromator z siatką 1440 linii/mm UV/Vis przy 240 nm i 360 linii/mm NIR przy 1100 nm
Rozdzielczość UV/Vis ≤ 0,05 nm
Rozdzielczość NIR ≤ 0,20 nm
Światło rozproszone ≤ 0,00007% T
Zasięg fotometryczny 8A
Sfera 100 mm

Koszt usługi

W przypadku dużego skomplikowania zamówienia cena ustalana indywidualnie

  Pomiary poza sferą całkującą Pomiary z użyciem sfery całkującej
Cena netto (zł/ godz.) Klient wewnętrzny Klient zewnętrzny Klient wewnętrzny Klient zewnętrzny
  70 90 140 180

Kontakt:
dr inż. Anna Wróblewska
anna.wroblewska[at]pw.edu.pl
tel. +48 22 234 74 94