dr Krzysztof Sudlitz

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Źródło jonów typu ECR wraz z iniekcją osiową do cyklotronu ciężkich jonów

Promotor:

prof. dr hab. Jan Kownacki

Data nadania stopnia:

29 Marzec 2001