dr Krzysztof Suchecki

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Krytyczne własności modelu głosującego i modelu Isinga w sieciach złożonych

Promotor:

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Data nadania stopnia:

28 Luty 2008