dr Paweł Strąk

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Fizyczne własności azotu - modelowanie numeryczne

Promotor:

prof. dr hab. Stanisław Krukowski

Data nadania stopnia:

24 Marzec 2011