dr Katarzyna Stępień

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Analysis of selected physiological networks using information theory methods

Promotor:

prof. dr hab. inż. Jan Żebrowski

Recenzja prof. D. Wójcika

Pobierz plik (pdf, 3,94 MB)

Recenzja prof. P. Suffczyńskiego

Pobierz plik (pdf, 5,12 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 273,03 kB)