dr Grzegorz Sobczak

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Poprawa jakości wiązki promieniowania krawędziowych diod laserowych poprzez lateralną periodyczność falowodu heterostruktury

Promotor:

prof. nzw. dr hab. Andrzej Maląg

Specjalność:

optyka

Data nadania stopnia:

28 Kwiecień 2016