dr Marcin Słodkowski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Study of K* resonances production in nuclear collisions at CERN SPS energies

Promotor:

dr hab. Marek Gaździcki

Data nadania stopnia:

25 Czerwiec 2009