dr Grzegorz Siudem

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Zastosowanie metod kombinatoryki do badania przestrzeni stanów w wybranych modelach fizyki statystycznej

Promotor:

dr hab. Agata Fronczak

Specjalność:

fizyka układów złożonych

Data nadania stopnia:

29 Czerwiec 2017

Recenzja prof. K.A. Pensona

Pobierz plik (pdf, 378,56 kB)

Recenzja prof. M. Kusia

Pobierz plik (pdf, 1,45 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 34,81 kB)