dr Andrzej Siemion

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Metoda projekcji dyfrakcyjnej przy użyciu dwóch hologramów fazowych

Promotor:

dr hab. inż. Maciej Sypek

Data nadania stopnia:

20 Listopad 2014