dr Agnieszka Siemion

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Jednoekspozycyjna holografia cyfrowa oparta na zjawisku samoobrazowania

Promotor:

dr hab. inż. Maciej Sypek

Data nadania stopnia:

23 Luty 2012